درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد فروش - مشاوره خرید

پرسش های قبل از خرید سرویس مورد نظر خود که شامل : ویژگی ها، تفاوت ها، قیمت روز ارز محاسبه شده و .. مرتبط با این دپارتمان می باشد.

Open Ticket
 امور مالی و پرداخت ها

کلیه تراکنش های پرداختی مشتریان، موافقیت آمیز یا عدم موفقیت آمیز پرداخت ها و موارد دیگر پرداخت ها مرتبط به این دپارتمان می باشد.

Open Ticket
 واحد پشتیبانی

مسائل و مشکلات مربوط به به سرویس ها ، دامنه و خدمات مربوط به طراحی وب را در این قسمت مطرح نمایید.

Open Ticket