سبد خرید

هاست میزبانی ایمیل

میزبانی ایمیل 01
35,000 تومان
ماهانه
ایمیل تحت وب RoundCube
امکان اتصال به outlook, Mail, Thunderbird, ...
** امکان راه اندازی وبسایت روی این گروه هاست وجود ندارد**
 • 50 عدد تعداد ایمیل
 • 1گیگا بایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 عدد تعداد ارسال روزانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
سفارش دهید
میزبانی ایمیل 02
45,000 تومان
ماهانه
ایمیل تحت وب RoundCube
امکان اتصال به outlook, Mail, Thunderbird, ...
** امکان راه اندازی وبسایت روی این گروه هاست وجود ندارد**
 • 100 عدد تعداد ایمیل
 • 5گیگا بایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 عدد تعداد ارسال روزانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
سفارش دهید
میزبانی ایمیل 03
60,000 تومان
ماهانه
ایمیل تحت وب RoundCube
امکان اتصال به outlook, Mail, Thunderbird, ...
** امکان راه اندازی وبسایت روی این گروه هاست وجود ندارد**
 • 200 عدد تعداد ایمیل
 • 10 گیگا بایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 عدد تعداد ارسال روزانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
سفارش دهید
میزبانی ایمیل 04
75,000 تومان
ماهانه
ایمیل تحت وب RoundCube
امکان اتصال به outlook, Mail, Thunderbird, ...
** امکان راه اندازی وبسایت روی این گروه هاست وجود ندارد**
 • 300 عدد تعداد ایمیل
 • 20 گیگا بایت فضای هاست
 • نامحدود ترافیک
 • 1000 عدد تعداد ارسال روزانه
 • DirectAdmin کنترل پنل
سفارش دهید