خدمات میزبانی

هاست ویندوز پلن ١ پلن ٢ پلن ٣
فضا ٥٠٠ مگابایت ١ گیگابایت ٣ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
کنترل پنل Plesk Plesk Plesk
محل دیتا سنتر زیرساخت ایران زیرساخت ایران زیرساخت ایران
قیمت

٥,٠٠٠

ماهانه - تومان

٩,٠٠٠

ماهانه - تومان

١٧,٠٠٠

ماهانه - تومان

هاست ویندوز پلن ٤ پلن ٥ پلن ٦
فضا ٥ گیگابایت ٧ گیگابایت ١٠ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود نامحدود نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
کنترل پنل Plesk Plesk Plesk
محل دیتا سنتر زیرساخت ایران زیرساخت ایران زیرساخت ایران
قیمت

٢٥,٠٠٠

ماهانه - تومان

٣٣,٠٠٠

ماهانه - تومان

٤٥,٠٠٠

ماهانه - تومان

مجوز ها و لایسنس ها