هاست لینوکس ایران 500MB - DirectAdmin

کنترل پنل DirectAdmin - پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستمهای مدیریت محتوا
نصب خودکار وردپرس و اسکریپت های پرکاربرد با یک کلیک

بک آپ گیری منظم هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکتینگ
فضا | 500 مگابایت
وب سرور | لایت اسپید
پهنای باند | نامحدود
ساب دامنه اضافه | نامحدود
پارک دامنه | نامحدود
دیتاسنتر | دیتاسنتر اختصاصی پدیدار

هاست لینوکس ایران 1GB - DirectAdmin

کنترل پنل DirectAdmin - پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستمهای مدیریت محتوا
نصب خودکار وردپرس و اسکریپت های پرکاربرد با یک کلیک

بک آپ گیری منظم هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکتینگ
فضا | 1 گیگابایت
وب سرور | لایت اسپید
پهنای باند | نامحدود
دامنه اضافه | نامحدود
پارک دامنه | نامحدود
دیتاسنتر | دیتاسنتر اختصاصی پدیدار

هاست لینوکس ایران 3GB - DirectAdmin

کنترل پنل DirectAdmin - پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستمهای مدیریت محتوا
نصب خودکار وردپرس و اسکریپت های پرکاربرد با یک کلیک

بک آپ گیری منظم هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکتینگ
فضا | 3 گیگابایت
وب سرور | لایت اسپید
پهنای باند | نامحدود
دامنه اضافه | نامحدود
پارک دامنه | نامحدود
دیتاسنتر | دیتاسنتر اختصاصی پدیدار

هاست لینوکس ایران 5GB - DirectAdmin

کنترل پنل DirectAdmin - پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستمهای مدیریت محتوا
نصب خودکار وردپرس و اسکریپت های پرکاربرد با یک کلیک

بک آپ گیری منظم هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکتینگ
فضا | 5 گیگابایت
وب سرور | لایت اسپید
پهنای باند | نامحدود
دامنه اضافه | نامحدود
پارک دامنه | نامحدود
دیتاسنتر | دیتاسنتر اختصاصی پدیدار

هاست لینوکس ایران 7GB - DirectAdmin

کنترل پنل DirectAdmin - پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستمهای مدیریت محتوا
نصب خودکار وردپرس و اسکریپت های پرکاربرد با یک کلیک

بک آپ گیری منظم هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکتینگ
فضا | 7 گیگابایت
وب سرور | لایت اسپید
پهنای باند | نامحدود
دامنه اضافه | نامحدود
پارک دامنه | نامحدود
دیتاسنتر | دیتاسنتر اختصاصی پدیدار

هاست لینوکس ایران 10GB - DirectAdmin

کنترل پنل DirectAdmin - پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستمهای مدیریت محتوا
نصب خودکار وردپرس و اسکریپت های پرکاربرد با یک کلیک

بک آپ گیری منظم هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکتینگ
فضا | 10 گیگابایت
وب سرور | لایت اسپید
پهنای باند | نامحدود
دامنه اضافه | نامحدود
پارک دامنه | نامحدود
دیتاسنتر | دیتاسنتر اختصاصی پدیدار

هاست لینوکس ایران | 20GB - DirectAdmin

کنترل پنل DirectAdmin - پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستمهای مدیریت محتوا
نصب خودکار وردپرس و اسکریپت های پرکاربرد با یک کلیک

بک آپ گیری منظم هفتگی
پشتیبانی 24 ساعته از طریق تیکتینگ
فضا | 20 گیگابایت
وب سرور | لایت اسپید
پهنای باند | نامحدود
دامنه اضافه | نامحدود
پارک دامنه | نامحدود
دیتاسنتر | دیتاسنتر اختصاصی پدیدار